how to create a site for free

Tehnovital d.o.o.

Podaci o tvrtki

TEHNOVITAL d.o.o.

Sjedište: Vinogradi 77, 10000 Zagreb

Ured: Vinogradi 77, 10000 Zagreba


Informacije i prodaja


Tel: 01 3731 929

Tel/Fax: 01 3776 768

Mob: 095 913 8737

E-mail: tehnovital@tehnovital.hr


OIB: 53861394835
MBS: 080408748
Matični broj: 01590189
Žiro račun: Erste&Steiermärkische Bank d.d.
HR 092402006 1100092192
IBAN: HR0924020061100092192
SWIFT CODE (BIC): ESBCHR22

Članovi uprave 

Direktor: Aleksandar Milovanović
Prokurist: Edita Milovanović

Temeljni kapital
20.000,00 kn uplaćeno u cijelosti

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak 08-16
Subota 09-13

Tehnovital d.o.o. - društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i prodaju. Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem  Tt-14/25402-2, MBS 080408748, dana 13.11.2014.